USB Host Shield 2.0
 All Classes Files Functions Variables Typedefs Enumerations Enumerator Macros Pages
Class List
Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
oCACM
oCACM_FUNC_DESCR
oCAddressPool
oCAddressPoolImpl
oCADK
oCBASICCDB
oCBluetoothService
oCBTD
oCBTHID
oCBulkOnly
oCByteSkipper
oCCALL_MGMNT_FUNC_DESCR
oCCapacity
oCCDB10
oCCDB12
oCCDB6
oCCDB_LBA32_16
oCCDB_LBA64_16
oCCDCAsyncOper
oCCLASS_NOTIFICATION
oCCommandBlockWrapper
oCCommandBlockWrapperBase
oCCommandStatusWrapper
oCConfigDescParser
oCEpInfo
oCFTDI
oCFTDIAsyncOper
oCHexDumper
oCHID_CLASS_DESCRIPTOR_LEN_AND_TYPE
oCHIDBoot
oCHIDComposite
oCHidItemPrefix
oCHIDReportParser
oCHIDUniversal
oCHubDescriptor
oCHubEvent
oCInquiryResponse
oCKBDINFO
oCKBDLEDS
oCKeyboardReportParser
oCLINE_CODING
oCMainItemIOFeature
oCMAX3421e
oCMax_LCD
oCMODIFIERKEYS
oCMOUSEINFO
oCMouseReportParser
oCMultiByteValueParser
oCMultiValueBuffer
oCPL2303
oCPS3BT
oCPS3USB
oCPS4BT
oCPS4Buttons
oCPS4Data
oCPS4Output
oCPS4Parser
oCPS4Status
oCPS4USB
oCPSBuzz
oCPSBUZZButtons
oCPTPListParser
oCReportDescParser
oCReportDescParser2
oCReportDescParserBase
oCRequestSenseResponce
oCSETUP_PKT
oCSinkParser
oCSPi
oCSPP
oCTEL_RINGER_FUNC_DESCR
oCtouchpadXY
oCtty_features
oCUHS2_GPIO
oCUniversalReportParser
oCUSB
oCUSB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR
oCUSB_DEVICE_DESCRIPTOR
oCUSB_ENDPOINT_DESCRIPTOR
oCUSB_HID_DESCRIPTOR
oCUSB_INTERFACE_DESCRIPTOR
oCUsbConfigXtracter
oCUsbDevice
oCUsbDeviceAddress
oCUSBDeviceConfig
oCUSBH_MIDI
oCUSBHID
oCUSBHub
oCUSBReadParser
oCWII
oCXBOXOLD
oCXBOXONE
oCXBOXRECV
oCXBOXUSB
\CXR21B1411